JAK SE STÁT MYSLIVCEM

VE ČTYŘECH KROCÍCH

1. NAJDETE SI KURZ
2. ABSOLVUJETE PŘEDNÁŠKY
3. SPLNÍTE PRAXI
4. SLOŽÍTE ZKOUŠKU
…A NEZAPOMEŇTE SE STÁT ČLENEM ČMMJ


Když se chcete stát myslivcem, musíte1 absolvovat…

KURZ PRO UCHAZEČE O PRVNÍ LOVECKÝ LÍSTEK

Kurzy pořádají okresní myslivecké spolky ČMMJ.
V seznamu si najděte blízké OMS a podle jejich nabídky2termínů si vyberte kurz, který vám vyhovuje.
Domluvte si praxi v honitbě.3

1) Kurz myslivosti (včetně zkoušky) nemusíte absolvovat, pokud jste ji složili na VŠ, nebo jste žákem, posluchačem či absolventem SŠ nebo VOŠ, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným předmětem.

2) Ceny, termíny i rozvrh výuky v kurzech se OMS od OMS mírně liší.

3) Když nemáte kontakty, požádejte o pomoc zvolený OMS (vedoucího kurzu).


V KURZU SE NAUČÍTE

znalostem v sedmi skupinách předmětů, z nichž budete skládat zkoušku. Vyučující vás provedou mysliveckou osvětou, potřebnou legislativou, zoologií, péčí o zvěř, základy myslivecké kynologie a nemocí zvěře, zbraněmi, střelivem a nezbytnou první pomocí a konečně lovem.4
Kurz vám u většiny OMS zabere něco mezi pěti a deseti víkendy.

4) Přehled okruhů znalostí se řídí vyhláškou MZe číslo 244/2002 Sb. Témata zahrnutá v každé skupině předmětů najdete v Příloze II Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti.


Součástí přípravy budoucího myslivce je také…

ROČNÍ PRAXE V HONITBĚ

V praxi se naučíte mysliveckým dovednostem v průběhu celého mysliveckého roku.
Praxi se nevyplatí podceňovat. Její zvládnutí je podmínkou připuštění ke zkoušce, navíc znalosti získané praxí určitě využijete u zkoušek.
Během praxe si také můžete udělat zbrojní průkaz.


Nakonec už zbývá jenom…

SLOŽIT ZKOUŠKU Z MYSLIVOSTI

Po složení zkoušky5 se staňte členy Českomoravské myslivecké jednoty. Zaplacením členského příspěvku získáte nejen povinné pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, ale především se stanete součástí největší tuzemské organizace bojující za práva myslivců.
S vysvědčením ze zkoušky můžete svůj úřad obce s rozšířenou působností požádat o vydání loveckého lístku. Když nezvládnete jeden předmět, můžete se zúčastnit opravného termínu. Když ale propadnete u více předmětů, musíte celý kurz absolvovat znovu.

Přejít na začátek